Gå till innehåll

Socialjour

Socialjouren är till både för privatpersoner och för myndigheter som behöver komma i kontakt med socialtjänsten i brådskande ärenden som inte kan vänta till ordinarie arbetsid.

Ring 112 vid akut hjälp vid nödsituationer!

Socialjour

Socialjouren ger dig akut hjälp under kvällar, nätter och helger.

Under kontorstid
Ring via kommunens växel 0970-818 000 som hjälper dig att komma i kontakt med socialtjänsten.

Före och efter kontorstid samt helger
Ring Socialjouren 0970-818 212 - socialtjänsten ringer därefter upp dig och gör en bedömning om problemet är så akut att det inte går att invänta ordinarie arbetstid.

Polis

Ring 114 14 - om akut ring 112.

Sjukvårdsrådgivning 1177

Om det inte är så akut, utan du snarare behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen. De svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning. Öppet dygnet runt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-02-06