Gå till innehåll

Läsårsplaner

Läsårsplanen gäller alla barn och elever i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Samordnad verksamhet sker under grundskolans lovveckor och innebär att förskole- och fritidsverksamhet är samordnad på ett fåtal förskolor och fritidshem. Övriga förskolor och fritidshem är då stängda.

Mer information om var verksamheterna samordnas under lov samt information om hur vårdnadshavare ansöker om plats för detta meddelas inför aktuellt lov.

Ansöka om ledighet i grundskola görs via Schoolsoft.

Vårterminen 2024

Terminsstart: 10 januari (vecka 2)
Sportlov: 4–8 mars (vecka 10)
Påsklov: 2–5 april (vecka 14)
Lovdag: 9-10 maj (Kristi Himmelsfärd vecka 19)
Lovdag: 6-7 juni (Sveriges nationaldag vecka 23)
Skolavslutning: 14 juni (vecka 24)

Höstterminen 2024

Terminsstart: 20 augusti (vecka 34)

Läslov: 28 oktober - 1 november (vecka 44)

Terminsavslutning: 20 december (vecka 51)

Jullov: 23 december - 8 januari (vecka 52-2)

Vårterminen 2025

Terminsstart: 9 januari (vecka 2)

Sportlov: 3-7 mars (v 10)

Påsklov: 14-17 april (v 16)

Lovdag: 2 maj (1:a maj vecka 18)

Lovdag: 30 maj (Kristi Himmelsfärd vecka 22)

Lovdag: 6 juni (Sveriges Nationaldag)

Skolavslutning: 13 juni (vecka 24)

Skolplikt

Det år ditt barn fyller sex år inträder skolplikten. Det innebär att ditt barn har rätt till utbildning av kommunen som ditt barn är folkbokförd i och du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn går i skolan. Skolplikten gäller tills ditt barn gått ut årskurs 9.

Den kommun ditt barn är folkbokförd i har ansvar för ditt barns skolplikt. Även om ditt barn går i en friskola eller skola i en annan kommun har hemkommunen ansvar. Är ditt barn sjukt ska du sjukanmäla barnet. Ska ditt barn vara frånvarande från skolan måste du ansöka om ledighet, fullgörande av skolplikt på annat sätt eller ansöka om varaktig vistelse utomlands.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-27
Publicerad:
2023-05-03