Gå till innehåll

Drönarflygning

bildbeskrivning

Flygning i GÄLLIVARE TIZ/RMZ får bara ske om dubbelriktad radioförbindelse eller motsvarande, med AFI-enheten upprätthålls. På höjder mindre än 50 m från marken och mer än 5 km från flygplatsens banor krävs inte dubbelriktad radioförbindelse med AFIS för drönare med vikt upp till 7 kg och hastighet upp till 90 km/h.

Tillstånd och villkor

Som drönarpilot är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för luftfarten. Vilka lagar som gäller och vilka tillstånd som krävs beror på vad drönaren ska användas till och var du ska flyga. För framförande i luftrum i närheten av flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen.

Flygning inom Gällivare Flygplats (ESNG) Trafikinformationszon TIZ/RMZ

Flygning i upprättad trafikinformationszon TIZ/RMZ får normalt bara ske om dubbelriktad radioförbindelse eller motsvarande upprätthålls med AFIS-enheten.

Undantag är om flygningen sker på höjder mindre än 50 m från marken och mer än 5 km från flygplatsens banor. I detta fall krävs inte dubbelriktad radioförbindelse med AFIS. Detta gäller för drönare med vikt upp till 7 kg och hastighet upp till 90 km/h.

Flygning närmare än 5 km från flygplatsens banor inom upprättat TIZ/RMZ får bara ske om dubbelriktad radioförbindelse, eller motsvarande, upprätthålls med AFIS-enheten.

Regler för flygning

Om godkännande för att flyga inom TIZ/TIA ges från Gällivare Flygplats så gäller följande villkor för drönarpiloten:

  • Pilot ringer ANS när flygningen påbörjas.
  • Piloten ska finnas anträffbar på mobiltelefon under hela flygningen.
  • Piloten ska kunna övervaka luftrummet för att avbryta en flygning om något annat luftfartyg närmar sig området.
  • Vid flygning i flera olika områden måste piloten meddela när byte sker mellan områdena, för att ANS personalen ska kunna ge övrig trafik rätt information.
  • Pilot ringer ANS när flygningen är avslutad.

Kontakt med Gällivare Flygplats

Drönarpiloten ska alltid ringa flygplatsen före en planerad flygning, när TIZ/RMZ är upprättat. Telefonnummer till tornet Gällivare Flygplats är 0970-78020. Tornpersonal tillsammans med drönarpilot fyller i en checklista med uppgifter enligt nedan.

  • Datum och tid för planerad flygningen.
  • Flygningens varaktighet.
  • Berört område. (Gärna karta med markerat område)
  • Max höjd över marken eller vattnet.
  • Ansvarig pilots namn och telefonnummer.

Om ingen svarar på Gällivare Flygplats och drönarpilotens flygning har planerats under tid då inte normalt TIZ/RMZ har upprättats så är det önskvärt att drönarpiloten i stället skickar ett mejl med uppgifter om flygningen enligt checklistan ovan. Mejlet skickas till: ats.gallivare@ACR-sweden.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-15
Publicerad:
2023-02-10