Gå till innehåll

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarsystem för Gällivare kommun och bolagen. (Top Bostäder AB, Matlaget AB, Gällivare Energi AB, Dundret AB, och Gojan AB)

Inom Gällivare kommun och de kommunala bolagen är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i våra verksamheter.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal.

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal för att anmäla allvarliga missförhållanden i kommunens organisation och är till för:

 • Medarbetare
 • Uppdragstagare
 • Praktikanter
 • Andra personer som har en arbetsrelaterad roll i Gällivare kommun
 • Tidigare kommunanställda
 • Personer som söker arbete inom kommunen

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga missförhållanden/ oegentligheter och att dessa ska utredas och hanteras skyndsamt. Genom visselblåsarfunktionen kan till exempel en medarbetare rapportera misstanke om:

 • Allvarliga säkerhetsbrister
 • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • Läckande av känslig information
 • Muta eller korruption
 • Jäv eller att närstående gynnas
 • Stöld eller annat lagbrott
 • Allvarliga tjänstefel, till exempel allvarlig avvikelse från intern riktlinje
 • Grov diskriminering
 • Olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

Alla anmälningar kommer att behandlas. Om anmälan bedöms ligga utanför visselblåsarfunktionens syfte kommer den inte att handläggas enligt rutiner för visselblåsning utan hänvisas vidare till annan lämplig part i verksamheten. Önskad anonymitet kvarstår även om det bedöms att det inte är ett visselblåsarärende.

Läs gärna mer i våra riktlinjer för visselblåsarsystemet.

För att göra en anmälan går man in via länk till den externa webben för visselblåsarkanalen och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd visselblåsarfunktion i kommunen alternativt av en extern utredare.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

 1. Använda en dator utanför Gällivare kommun nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
 2. Kopiera och klistra in följande länk i din webbläsare: https://lantero.report/gallivarekommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.
Använd QR-koden för att visselblåsa via Lanteros rapporteringssida

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2022-09-26