Gå till innehåll

Möten och protokoll

Gällivare kommun byter dokument- och ärendehanteringssystem. Vi upplever problem med visningen av protokoll som är utlagda på hemsidan. Av den anledningen är de protokoll som är publicerade före åren 2019-2022 inte åtkomliga från hemsidan.

Vid önskemål om att ta del av protokoll går det bra att kontakta registrator eller nämndsekreterare inom Nämnd- och utredningsavdelningen, via kommunens växel. 0970-818 000

Äldre publicerade protokoll och gymnasienämndens finns tillgängliga och vi kommer att arbeta för att hitta en lösning för att publicera alla protokoll på nytt.

Protokoll 2024

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Miljö-, bygg och räddningsnämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunala råden

Ungdomsrådet

Samrådsgrupp för minoritetsspråk

Brottsförebyggande rådet

Kommunala pensionärsrådet

Rådet för fuktionshinderfrågor

Rådet för social hållbarhet

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Miljö-, bygg och räddningsnämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunala råden

Rådet för social hållbarhet

Rådet för fuktionshinderfrågor

Kommunala pensionärsrådet

Brottsförebyggande rådet

Samrådsgrupp för minoritetsspråk

Ungdomsrådet

Kommunfullmäktige


Kommunstyrelsen


Socialnämnden


Valnämnden


Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige


Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11.pdf Pdf, 178.6 kB. 178.6 kB 2023-09-08 09.52
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-22.pdf Pdf, 220.5 kB. 220.5 kB 2023-09-08 09.52
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-29.pdf Pdf, 720.3 kB. 720.3 kB 2023-09-08 09.52
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17.pdf Pdf, 17.7 MB. 17.7 MB 2023-09-08 09.52
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-14.pdf Pdf, 444.7 kB. 444.7 kB 2023-09-08 09.52
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-06.pdf Pdf, 973.8 kB. 973.8 kB 2023-09-08 09.52
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13.pdf Pdf, 671 kB. 671 kB 2023-09-08 09.52
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28.pdf Pdf, 113.1 kB. 113.1 kB 2023-09-08 09.52
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-25.pdf Pdf, 759.5 kB. 759.5 kB 2023-09-08 09.52
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-29.pdf Pdf, 590.1 kB. 590.1 kB 2023-09-08 09.52


Socialnämnden


Valnämnden


Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-20.pdf Pdf, 178.7 kB. 178.7 kB 2023-09-08 09.54
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-03.pdf Pdf, 226.6 kB. 226.6 kB 2023-09-08 09.54
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-09.pdf Pdf, 14.7 MB. 14.7 MB 2023-09-08 09.54
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-06.pdf Pdf, 173 kB. 173 kB 2023-09-08 09.54
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-08.pdf Pdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2023-09-08 09.54
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-21.pdf Pdf, 361.9 kB. 361.9 kB 2023-09-08 09.54
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-09.pdf Pdf, 303.4 kB. 303.4 kB 2023-09-08 09.54
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-14.pdf Pdf, 255.9 kB. 255.9 kB 2023-09-08 09.54


Kommunstyrelsen


Socialnämnden


Valnämnden


Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-01-14 KF protokoll.pdf Pdf, 224.3 kB. 224.3 kB 2023-09-08 09.56
2019-01-14-Protokoll omedelbar justering.pdf Pdf, 85.9 kB. 85.9 kB 2023-09-08 09.56
2019-02-04 KS protokoll.pdf Pdf, 110.2 kB. 110.2 kB 2023-09-08 09.56
2019-03-11 KF protokoll.pdf Pdf, 364.4 kB. 364.4 kB 2023-09-08 09.56
2019-04-15 KF protokoll.pdf Pdf, 921.2 kB. 921.2 kB 2023-09-08 09.56
2019-06-10 KF protokoll.pdf Pdf, 224.5 kB. 224.5 kB 2023-09-08 09.56
2019-09-23 KF protokoll.pdf Pdf, 396.1 kB. 396.1 kB 2023-09-08 09.56
2019-11-04 Kommunfullmäktiges protokoll.pdf Pdf, 313.5 kB. 313.5 kB 2023-09-08 09.56
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-09. pdf.pdf Pdf, 210.5 kB. 210.5 kB 2023-09-08 09.56


Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-01-07 KS protokoll omedelbar justering.pdf Pdf, 151.6 kB. 151.6 kB 2023-09-08 09.57
2019-01-07 KS protokoll.pdf Pdf, 348.2 kB. 348.2 kB 2023-09-08 09.57
2019-02-25 KS protokoll.pdf Pdf, 264.8 kB. 264.8 kB 2023-09-08 09.57
2019-03-18 KS protokoll.pdf Pdf, 85.9 kB. 85.9 kB 2023-09-08 09.57
2019-04-02 KS protokoll.pdf Pdf, 358.7 kB. 358.7 kB 2023-09-08 09.57
2019-04-12 KS protokoll.pdf Pdf, 100.7 kB. 100.7 kB 2023-09-08 09.57
2019-04-26 KS protokoll.pdf Pdf, 89.2 kB. 89.2 kB 2023-09-08 09.57
2019-05-13 KS protokoll.pdf Pdf, 85.4 kB. 85.4 kB 2023-09-08 09.57
2019-05-20 KS protokoll.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-09-08 09.57
2019-05-29 KS protokoll.pdf Pdf, 99.1 kB. 99.1 kB 2023-09-08 09.57
2019-07-04 Kommunstyrelsen protokoll.pdf Pdf, 89.6 kB. 89.6 kB 2023-09-08 09.57
2019-09-09 KS protokoll.pdf Pdf, 530.1 kB. 530.1 kB 2023-09-08 09.57
2019-10-21 KS protokoll.pdf Pdf, 378.1 kB. 378.1 kB 2023-09-08 09.57
2019-11-11 KS protokoll.pdf Pdf, 82.7 kB. 82.7 kB 2023-09-08 09.57
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-25.pdf Pdf, 216.9 kB. 216.9 kB 2023-09-08 09.57


Socialnämnden


Valnämnden


Överförmyndarnämnden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-18
Publicerad:
2023-03-14