Gå till innehåll

Synpunkter och klagomål

Här hittar du kontaktvägar för att lämna synpunkter eller klagomål som gäller kommunens verksamhet och ansvar. Tack för att du hjälper oss bli bättre!

I första hand är det bäst att kontakta verksamheten som det gäller direkt.

Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom socialförvaltningen. Berätta vad du tycker är bra, berätta vad vi kan göra bättre!

Vi är tacksamma för att du framför dina åsikter till oss då det ger oss en chans att förbättra vår verksamhet. Dina synpunkter går vidare till berörd chef. Du kommer att få en återkoppling på de synpunkter du har lämnat av berörd chef. Om du vill, kan du skriva till oss utan att lämna ditt namn. Nackdelen är att det då inte blir möjligt för oss att återkomma till dig och berätta hur vi följt upp dina synpunkter!

  1. Spara ner blanketten i din dator.
  2. Fyll sedan i den.
  3. Skicka den per e-post till socpost@gallivare.se

Alternativ:

  1. Spara ner blanketten på din dator.
  2. Skriva ut.
  3. Fyll i blanketten.
  4. Skicka den portofritt till adressen på baksidan av dokumentet.

Hjälp oss att synliggöra fel och brister!
Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom avdelningen för teknik.

Felanmälan och synpunkter kan du lämna:

  • via webben
  • via appen Felanmälan Gällivare kommun
  • via telefon: 0970-81 82 13

Kommunens felanmälan för gator, vatten och avlopp tas emot av servicecentralencentralen dygnet runt

Felanmälan för gator, vägar, vatten och avlopp, belysning, park, fritid och natur samt renhållning görs genom Infracontrol. Bifoga gärna bilder, ange din position samt ange om du vill ha återkoppling.

Vi försöker svara så snabbt vi kan, ha överseende om svar dröjer pga. högt tryck.

Såhär anmäler du via appen
För att enkelt kunna anmöla på plats så laddar du ner appen Felanmälan Gällivare, som du hittar i appstore.

Tack för din medverkan till att bli en arktisk småstad i världsklass!

Felanmälan fastigheter
Vid fel ring: 0970- 18 213

Det är av yttersta vikt att alla felanmälningar kommer in i systemet, detta för att underlätta Top Bostäders arbete och för att ge oss som jobbar med fastighetsfrågor en ökad möjlighet till uppföljning.
Alla kan utföra felanmälan samt ta emot återkoppling till dessa. Vänligen lämna namn och telefonnummer för att underlätta återkoppling.

Synpunkter och klagomål - en del av det systematiska kvalitetsarbetet

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet och ett gott bemötande i alla våra verksamheter. Synpunkter och klagomål på utbildningen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och viktigt för den fortsatta utvecklingen av verksamheterna. Enligt Skollagen är huvudmannen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i verksamheten.

Ett klagomål innebär ett tydligt uttryckt missnöje på utbildningen eller verksamheten som kräver respons. Synpunkter och klagomål tas emot på ett strukturerat sätt och återkopplas enligt rutinerna. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder.

Hantering av synpunkter och klagomål
Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du i första hand kontakta berörd mentor, lärare/förskollärare eller annan personal. Nästa steg kan vara samtal med rektor. I menyn till vänster hittar du alla Gällivare kommuns förskolor, skolor och övrig verksamhet, samt adresser, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter.

Om du vill framföra en synpunkt eller ett klagomål till Barn- och utbildningsförvaltningen ska du i första hand använda e-tjänst för att göra detta (se länk nedan). Det finns också möjlighet att använda blankett som skickas in via post eller e-post (se kontaktuppgifter nedan).

Alla synpunkter och klagomål utreds och registreras som en allmän handling vilket innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Det gäller synpunkter och klagomål insända via e-tjänst såväl som andra skriftliga synpunkter eller klagomål. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

När ärendet är färdigutrett och eventuella åtgärder vidtagits ska du som lämnat synpunkten eller klagomålet få återkoppling i ärendet. Om du väljer att vara anonym finns ingen möjlighet till återkoppling.

Om du använder blankett, skicka den ifyllda blanketten till:

Gällivare kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare

eller via e-post till: boupost@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2023-02-24