Gå till innehåll

SMS-tjänst vid samhällsstörningar

Gällivare kommun och de kommunala bolagen, Gällivare energi och Top bostäder, använder sig av en kostnadsfri sms-tjänst för att snabbare och säkrare nå ut med information till hushåll och företag om störningar i samhället.

Störningar i samhället kan exempelvis handla om vattendistribution, fjärrvärme, sophämtning eller liknande samhällsfunktioner.

Vid en driftstörning eller annan samhällsviktig information skickas ett sms till mobiltelefonen. Om mobiltelefon saknas ringer det automatiskt på den fasta telefon, där ett intalat meddelande läses upp. När ett meddelande kommer från Gällivare kommun visas avsändarnummer 08-545 392 77.

Sms-tjänsten är ett komplement till kommunens webbplats och Facebooksida samt Gällivare energi och Top bostäders webbplatser. I vissa fall används även radio, tv och tidningar som informationskanaler.

Kontrollera dina uppgifter

För att meddelandet ska komma fram är det viktigt att din telefon är kopplad till rätt adress. Detta är speciellt viktigt om du har ett företagsabonnemang eller kontantkort. Följ anvisningarna på medborgarportalen.

  • Kontrollera att telefonnumren på din adress stämmer.
  • Kontantkortstelefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till din bostadsfastighet.
  • Det går att lägga till fler fastigheter, exempelvis fritidshus.
  • Om ditt nummer inte finns i registret eller något nummer saknas, så kan du själv lägga in det.

För frågor om SMS-tjänsten

Gällivare kommun, telefon 0970-81 89 17 eller post@gallivare.se
Ange ”Fråga om SMS-tjänsten” i ämnesfältet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-26
Publicerad:
2023-10-23