Gå till innehåll

Kris och beredskap

Om en större olycka eller katastrof inträffar i kommunen, eller om kommuninvånare är inblandade i olyckor utanför kommunen, finns ett nätverk av personer som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

Information från kommunen

Vid en allvarlig händelse kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten. Du kommer att hitta informationen på startsidan eller på något eller fler av följande sätt:

 • Genom att ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sänds via radio och/eller TV. Det kan också kompletteras med tyfonsignalen VMA och röstmeddelande via telefon.
 • Via det nationella informationsnumret 113 13, dit du kan ringa för att få information, men även lämna information.
 • På webbplatsen www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Via Sveriges radio P4, Radio Norrbotten.
 • Genom att kommunen upprättar en upplysningscentral. Du kan endast få information på det här numret när upplysningscentralen är bemannad.
 • Genom annonser i dagspress.
 • I en situation då datakommunikation inte fungerar kommer information att spridas på andra sätt, till exempel via flygblad.

POSOM

POSOM är en förkortning för Psykiskt och socialt omhändertagande. Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor och katastrofer är att ge stöd i den aktuella situationen och att förebygga psykisk ohälsa på sikt.

Inom Gällivare kommun finns en grupp med representanter från:

 • Socialtjänst
 • Skola
 • Primärvård
 • Räddningstjänst
 • Svenska kyrkan
 • Polisen

Gruppen kallas ut via räddningstjänsten och har till uppgift att organisera stöd till drabbade personer både på kort och lång sikt vid en särskild händelse, där omfattningen dvs. antal drabbade människor eller händelsens karaktär, drabbar många människor på ett sådant sätt att organiserade stödinsatser bedöms behövliga.

Avgränsning

När enskilda människor eller familjer drabbas av sorg eller mänskliga förluster, finns i dag stödformer hos bland annat sjukvård, socialtjänst och hos kyrkan.
Det viktigaste stödet kan drabbade personer ofta få i och genom sitt vanliga sociala nätverk.
När en olycka eller ett plötsligt dödsfall inträffar, erbjuds stödet oftast på den enhet där anhöriga först kommer i kontakt med sjukvården, på akutmottagningen eller genom distriktsläkare om dödsfallet inträffat i hemmet.
I samband med en allvarlig händelse på en arbetsplats, är det arbetsgivaren som har ansvaret att planera för och organisera krishantering. Varje arbetsplats ska ha en plan för särskilda händelser finnas, där ansvarsfördelning och organisation vid en kris är tydligt. Här har ofta företagshälsovården en aktiv roll.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-24
Publicerad:
2023-02-24