dunderNET logotyp

Ärendehantering

Så hanteras ditt felärende.

Schemat nedan visas hur felärenden hanteras av dunderNET och tjänsteleverantörerna.

Process för hantering av felärenden.

Felanmälan av störningar görs alltid via respektive tjänsteleverantör.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-02
Publicerad:
2023-03-10

Sidfot